Säästva arengu komisjon sai ülevaate vigastuste ennetamise ning alkoholi-, tubaka- ja narkopoliitikast

01.10.2014 | 18:22

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon sai oma selle aasta viimasel istungil ülevaate vigastussurmade ennetamise rakkerühma tööst ning riikliku alkoholi-, tubaka- ja narkopoliitika elluviimisest.

Komisjoni päevakorras oli temaatiline arutelu riigikantselei juures töötava vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühma tööst, mis käesoleva aasta lõpuks esitab oma lõppraporti. Samuti saadi ülevaade riikliku alkoholi-, tubaka- ja narkopoliitika elluviimisest ja ÜRO säästva arengu eesmärkidest ja  läbirääkimiste seisust.

Komisjon arutas ka Eesti säästva arengu strateegia „Säästev Eesti 21“ tuleviku küsimust ning otsustas teema arutelu jätkata uue aasta alguses.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjon keskendub oma töös igal aastal 1–2 fookusteemale, mille raames tehakse uuringuid ja analüüse ning töötatakse välja konkreetseid poliitikasoovitusi.

Viimastel aastatel valminud neli raportit. Eelmise aasta fookusteema oli kultuuripärandi kaitse, mille raames koostati raport eraomandis olevate kinnismälestiste kasutamisest ja kaitse senisest toimimisest, antakse soovitused kinnismälestiste hoidmise tõhustamiseks ja kasutusvõimaluste arendamiseks.

Käesoleva aasta fookuses on meeste hoiakud pere loomisel, selleteemaline raport valmib 2015. aasta  alguses.
Fookusteemad valitakse välja komisjoni liikmete poolt. Komisjoni teenindab Riigikantselei.

Säästva arengu komisjonist lähemalt: https://riigikantselei.ee/et/saastev-areng

Lisainfo:
Roomet Sõrmus, komisjoni esimees, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 600 9349, roomet.sormus@epkk.ee
Margus Sarapuu, Riigikantselei strateegiadirektor, tel 693 5622, margus.sarapuu@riigikantselei.ee