Säästva arengu komisjon tegi kokkuvõtte nelja aasta tööst

15.02.2013 | 09:29

Uudis
    • Jaga

Neljapäeval, 7. veebruaril toimus säästva arengu komisjoni aastate 2009-2013 koosseisu viimane istung. Istungil hinnati säästva arengu komisjoni seinist tööd ning arutleti komisjoni tuleviku üle.

Komisjoni töö jätkamist uuendatud koosseisus pidasid kõik osalejad üksmeelselt oluliseks. Ettepanekuid komisjoni uue koosseisu kohta on teinud nii ministeeriumite esindajad säästva arengu töörühmast kui ka säästva arengu komisjoni senised liikmed.

Istungil käsitleti ka komisjoni tulevikku ja leiti, et senised ülesanded on asjakohased. Komisjoni suuremat rolli soovitakse näha valdkondlike arengukavade uuendamise protsessis, säästva arengu näitajate süsteemi uuendamisel ja seeläbi ka Eesti säästva arengu riikliku strateegia \"Säästev Eesti 21\" monitoorimisel. Senisest tihedamat koostööd soovitakse teha valitsuse ja ministeeriumitega läbi säästva arengu töörühma.

Mandaat järgmisele säästva arengu komisjoni koosseisule loodetakse saada valitsuselt veebruari lõpuks. Uue säästva arengu komisjoni esimene istung on planeeritud märtsikuusse, kus valitakse komisjoni esimees ja aseesimees, kinnitatakse komisjoni tööplaan 2013. aastaks ning valitakse välja uue fookusraporti teema.