Säästva arengu komisjon uuendas säästva arengu näitajate nimekirja

02.06.2021 | 15:18

Komisjon (SAK) arutas säästva arengu töörühma poolt ettevalmistatud muudatusettepanekuid säästva arengu näitajate nimekirja osas ja kiitis uuendatud näitajate nimekirja heaks.
Üldjoontes jääb nimekiri samaks ning võimaldab jätkata ajajoonte jälgimist ka tulevikus.
    • Jaga

Säästva arengu näitajad on osa statistikaameti poolt avaldatavast Tõetammest.
„Selleks, et meil oleks võimalik tõhusalt hinnata Eesti ühiskonna arengut säästva arengu põhimõtetest lähtuvalt, on tarvis aeg-ajalt üle vaadata see mõõdikute komplekt, mis kirjeldaks kõige paremini säästva arenguga seotud hetkeolukorda ning trendi“, märkis komisjoni esimees Mihkel Annus. „Ja vähemalt sama oluline on ka see, et mõõdikud oleksid sisustatud kvaliteetsete andmetega. Komisjoni tänase otsusega korrigeeriti või sõnastati ümber mõned mõõdikud, mis võimaldavad meil veelgi paremini mõista, kas ja kuidas säästva arengu eesmärkide suunas liigume,“ lisas Annus. 

Komisjoni otsusega liigutakse edasi ka SAK fookusraporti lähteülesande koostamise esimese etapiga. Pärast liikmete vahelist arutelu tegeletakse paralleelselt mitme võimaliku raporti teemaga - kohalike omavalitsuste motivatsioon riiklike (kliima)eesmärkide täitmisel, linnaruumi kvaliteedi seos elanike vaimse ja füüsilise tervisega, eestlaste rohepädevuse hindamine. Nende seast selgub töögrupi arutelude käigus üks sihitud fookusega teemapüstitus.
Komisjoni järgmine istung toimub sügisel.
Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. 

Lähemalt komisjonist saab lugeda siit.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Eili Lepik, strateegiadirektori asetäitja