Säästva arengu komisjon valis uue juhatuse järgmiseks kaheks aastaks

17.06.2015 | 20:34

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjoni esimeheks valiti senine aseesimees Kaja Peterson Keskkonnaühenduste Kojast ning aseesimeheks on Loone Ots Eesti Lastekaitse Liidust.

Komisjon otsustas oma järgmises fookusraportis keskenduda Eesti säästva arengu strateegia "Säästev Eesti 21" hindamisele, et leida vastus küsimusele, kas ja mil määral vajab strateegia täiendamist ning kuidas parandada strateegia elluviimist. Seejuures tuleb arvestada ka sügisel kokkulepitavate globaalsete jätkusuutliku arengu eesmärkidega. Täpsem lähteülesanne pannakse paika sügisel.

Säästva arengu komisjon on olnud kaasatud Eesti seisukohtade ettevalmistamisse, et septembris ÜRO tippkohtumisel leppida kokku jätkusuutliku arengu eesmärkides. Istungil sai komisjon ülevaate läbirääkimiste käigust ja tippkohtumise lõppjärelduse eelnõust.

Säästva aregu komisjon arutas komisjoni töö suurema mõjukuse ja nähtavuse küsimust ja leidis, et kuivõrd komisjoni eesmärk on anda valitsusele soovitusi riigi poliitika kujundamiseks pikaajalisi säästava arengu  eesmärke arvestades, soovib komisjon anda rohkem sisendit koostatavatesse arengukavadesse. „Komisjoni liikmed soovivad, et komisjoni istungitel oleks rohkem diskusssiooni ja ühiste seisukohtade kujundamist“, ütles Kaja Peterson.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele valitakse komisjoni esimees ja aseesimees kaheks aastaks. Senine esimees Roomet Sõrmus on komisjoni tööd juhtinud alates 2013. aasta maist. Selle aja jooksul pidas komisjon 11 istungit, valmis kaks fookusraportit ning peeti temaatilisi arutelusid aktuaalsetes küsimustes.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjoni teenindab riigikantselei.

Lisainfo:
Kaja Peterson, säästva arengu komisjoni esimees, 6 276 104, kaja.peterson@seit.ee
Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee