Säästva arengu komisjoni kinnitas aasta tööplaani

07.01.2015 | 16:07

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon pidas täna aasta esimese istungi, kinnitas eesoleva aasta tööplaani ning esitleb veebruaris uuringut meeste hoiakute mõjust sündimusele.

Alanud aastal seadis komsjon peamiseks eesmärgiks välja selgitada, kas kehtivat säästva arengu strateegiat on vaja uuendada.

Komisjon tutvus ka valmimisel oleva uuringu esialgsete tulemustega, mis käsitleb meeste hoiakute mõju sündimusele. Seni on sündimusega seotud analüüsid keskendunud enamasti eelkõige naistele ning komisjon esitleb selle tulemusi veebruaris.

Komisjon tutvus istungil ka siseturvalisuse arengukava ja vägivalla ennetamise strateegiaga ning sai ülevaate „Eesti 2020“ vahearuandest. Temaatiliste aruteludega jätkab komisjon ka alanud aastal ning nende eesmärk on säästva arengu aktuaalsete küsimuste arutamine asjaomaste asutuste ja teiste seotud osapooltega.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjoni teenindab riigikantselei.

Säästva arengu komisjonist lähemalt: https://riigikantselei.ee/et/saastev-areng

Lisainfo:
Roomet Sõrmus, komisjoni esimees, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 600 9349, roomet.sormus@epkk.ee
Margus Sarapuu, Riigikantselei strateegiadirektor, tel 693 5622, margus.sarapuu@riigikantselei.ee