Säästva arengu komisjoni liikmeskond täienes

12.10.2017 | 11:07

Uudis
    • Jaga

Valitsus uuendas säästva arengu komisjoni liikmeskonda ja täpsustas komisjoni ülesandeid.

Kui seni keskendus säästva arengu komisjon eelkõige Eesti säästva arengu eesmärkidele, siis nüüd on komisjoni ülesanne osaleda ka ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide seires ning elluviimises.

Komisjoni koosseisu ülevaatamisel on lähtutud põhimõttest, et kõik olulisemad riigi pikaajalise jätkusuutliku arenguga seotud valdkonnad oleksid kaetud ning komisjoni liikmete arvu optimaalsena hoidmiseks on eelistatud valdkondi esindavaid katusorganisatsioone.

Komisjoni liikmete hulka arvati Arengukoostöö Ümarlaud, Eesti Taastuvenergia Koda, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Rooma Klubi, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik ning Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum.

Komisjoni liikmetena jätkavad Eesti Haridusfoorum, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Kultuuri Koda, Eesti Linnade Liit, Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Metsaselts, Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Noorteühenduste Liit,  Eesti Tervisedenduse Ühing, Lastekaitse Liit, Rektorite Nõukogu ja Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu.

2015. aasta septembris võeti ÜRO-s vastu ülemaailmne tegevuskava, milles säästva arengu 17 eesmärki ja 169 alaeesmärki annavad suuna inimeste ja keskkonna kaitseks ning heaolu saavutamiseks. Ülemaailmsed eesmärgid kehtivad kõikidele riikidele ja nende saavutamist jälgitakse.

Eesti säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud valitsusväliste organisatsioonide esindajatest koosnev asjatundjate komisjon riigi pikaajalist säästva arengu poliitika analüüsimiseks. Komisjoni teenindab riigikantselei.