Säästva arengu komisjoni uueks esimeheks valiti Kaja Peterson

06.06.2011 | 12:55

Uudis
    • Jaga

6. juunil toimunud Säästva arengu komisjoni kohtumisel valiti komisjoni uueks esimeheks Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja Kaja Peterson. Komisjoni aseesimeheks valiti eelmine esimees, Rektorite Nõukogu esindaja Mait Klaassen.

Kaja Peterson on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogina, kaitsenud magistrikraadi Manchesteri Ülikoolis keskkonnateadustes ning doktorikraadi Tallinna Ülikoolis ökoloogias. Kaja Peterson töötab rahvusvahelises keskkonnapoliitika uurimisinstituudis Säästva Eesti Instituut programmijuhina. Tema uurimisvaldkonnaks on poliitikate ja arengukavade kaasnevate mõjude hindamine ning avalikkuse kaasamine.

Säästva arengu komisjon koondab 17 valitsusvälise organisatsiooni esindajat ning selle ülesandeks on tegeleda riigi pikaajalise säästva arengu küsimustega. Komisjon on viimasel kahel aastal avaldanud Eesti Inimvara Raporti ja Säästva Transpordi Raporti. 2011-2012 on koostamisel roheliste töökohtade ja säästva energiatarbimise raportid. Komisjon valib juhatuse kahe-aastaseks perioodiks.