Säästva arengu komisjonile valiti uus juht

24.10.2019 | 09:55

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon valis uueks juhiks Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annuse ja aseesimeheks Meelis Joosti Eesti Puuetega Inimeste Kojast.

Vastse esimehe Mihkel Annuse sõnul on komisjonil roll suunata ühiskonna arenguid, et need lähtuksid eelkõige ühistest kestliku arengu eesmärkidest. „ÜRO säästva arengu eesmärgid kirjeldavad turvalist, õiglast ja puhast elukeskkonda, kus kõigil ühiskonna liikmetel on hea elada ning mille saavutamise nimel on tarvis ka ühiselt koostööd teha. Säästva arengu komisjoni roll on eelkõige olla riigi jaoks nii partner kui ka valvekoer, et positiivsed arengud realiseeruksid,“ rääkis Annus.

2015. aastal vastu võetud ÜRO deklaratsiooniga „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“ on Eesti andnud lubaduse viia ellu ülemaailmseid säästva arengu eesmärgid. Selle aasta lõpus hakkab Eesti ÜRO-le ette valmistama ülevaadet tegevuskava elluviimisest. Eelmine sarnane ülevaade esitati ÜRO-le 2016. aastal.

Eesti säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 22 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjoni teenindab riigikantselei.

Lisainfo:
Mihkel Annus, säästva arengu komisjoni esimees, 5691 3094, mihkel.annus@taastuvenergeetika.ee
Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee