Säästva arengu komisjonis räägiti ligipääsetavusest ja rohepöördest

28.09.2021 | 14:30

24. septembril toimus säästva arengu komisjoni istung, kus keskenduti komisjoni tellitava fookusraporti „Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel Eestis“ ettevalmistamisele. Raporti eesmärk on selgitada välja kohalike omavalitsuste teadlikkus rohepöördest ning planeeritavad tegevused ja takistused tegevuste ellu viimisel rohepöörde saavutamiseks.
    • Jaga

„Kohalikel omavalitsustel on paljuski kandev roll riiklike rohepöördega seotud eesmärkide täitmisel. Komisjoni eesmärk on pöörata sellele vajalikku tähelepanu ning pakkuda ühtlasi väärtuslikku sisendit ka valitsuse algatatud rohepöörde juhtkomisjoni töösse," selgitas komisjoni esimees Mihkel Annus.

Istungil arutati ka ligipääsetavuse teemadel. Komisjonile tutvustati ligipääsetavuse rakkerühma töö tulemusi ja erinevaid ideid, kuidas saaks ligipääsetavust füüsilises ja digikeskkonnas parandada.

Lisaks tutvustati komisjoniliikmete hulgas kevadel läbi viidud tagasiside küsitluse tulemusi ning arutati selle üle, kuidas kujundada komisjoni töö nii, et komisjoni tegevus looks tulevikus rohkem väärtust, mis säästva arengu mõtteviisi ka ühiskondlikus debatis edasi kannaks.  Praeguse komisjoni juhatuse volitused lõppevad novembris.

Eili Lepik

strateegiadirektori asetäitja