SAK: Kliimateemad jäävad tavainimesele kaugeks

27.01.2016 | 18:31

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon arutas aasta esimesel istungil Pariisi kliimaläbirääkimiste tulemusi ja Eesti plaane kliimavaldkonnas. Komisjon leiab, et kliimaprobleemide teadvustamisel on oluline roll kommunikatsioonil ja eelkõige noortele suunatud teadlikkuse tõstmisel.

Komisjon sai ülevaate Pariisi kliimaläbirääkimistel sõlmitud olulisematest kokkulepetest, millega tuleb arvestada ka Eesti kliimamuutustega seotud strateegiate koostamisel. Hetkel on koostamisel Eesti kliimapoliitika põhialused ning kliimamuutustega kohanemise arengukava, mille koostamist ja põhisuundi komisjonile tutvustati. Samuti arutati uues energiamajanduse arengukavas ette nähtud arengusuundade sobivust kliimapoliitika raamistikku.

Arutelu käigus selgus, et kliimamuutuste mõjud ja kliimamuutustega kohanemise vajadus vajab paremat selgitamist, et teadlikkus jõuaks ka nendeni, kes igapäevaselt selle peale ei mõtle. Komisjon leidis, et kõige suuremat kasu annaksid noorte hoiakute ja käitumise muutmisele suunatud tegevused.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjoni teenindab riigikantselei.

Lähemalt komisjonist: https://riigikantselei.ee/et/saastev-areng

Lisateave:
Kaja Peterson, säästva arengu komisjoni esimees, 6 276 104, kaja.peterson@seit.ee
Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee