SAK: Põlevkivienergiaga kaasnevad riskid vajavad rohkem tähelepanu

19.01.2017 | 12:06

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon arutas oma selle aasta esimesel istungil põlevkivienergiaga kaasnevaid riske, mis tulenevad nafta maailmaturuhinnast, CO2 hinnast ning karmistuvatest keskkonnanõuetest. 

Riskid puudutavad erinevaid valdkondi nagu näiteks energeetika, tööhõive, regionaalareng, haridus, riigitulu, kliimapoliitika, mistõttu leiab komisjon, et riigil on vaja riskide maandamise kava, mis töötatakse välja koostöös ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonidega.

„Riskid ei peaks jääma ainult ettevõtjate kanda, mistõttu on kava vaja välja töötada koostöös ettevõtjate ja teiste osapooltega ning ühiselt vajalikud meetmed leida,“ ütles komisjoni esimees Kaja Peterson.

Eesti säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjoni teenindab riigikantselei.

Lisainfo:
Kaja Peterson, säästva arengu komisjoni esimees, 6 276 104, kaja.peterson@seit.ee
Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee