SAK: Rail Baltic on olulise regionaalse mõjuga projekt

25.11.2015 | 17:18

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon arutas oma tänasel istungil Rail Balticu projektiga kaasnevaid võimalusi ja riske ning peab vajalikuks paremini analüüsida selle laiemat mõju Eestile.

Komisjon leidis, et projekt mõjutab oluliselt mitmeid valdkondi nii Eesti sees kui ka regiooni tasandil, aga tuleks hinnata ka projekti laiemat kogumõju Eestile.

Komisjoni esimees Kaja Petersoni sõnul ootab komisjon ära järgmisel aastal valmiva tasuvusuuringu. „Tähtis on, et Rail Balticust ei kujune lihtsalt läbisõiduprojekt, vaid analüüsitakse läbi kõik sotsiaalsed, kultuurilised, majanduslikud ja keskkonnamõjud Eestile laiemalt,“ lisas ta.

Komisjoni istungile olid kutsutud Rail Baltic Eesti valdusettevõtte, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Hendrikson&Ko esindajad.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjoni teenindab riigikantselei.

Lähemalt komisjonist: https://riigikantselei.ee/et/saastev-areng

Lisainfo:
Kaja Peterson, säästva arengu komisjoni esimees, 6 276 104, kaja.peterson@seit.ee
Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee