Selgub parim riigiasutustevaheline koostööprojekt

26.06.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 26. juunil 2002. a. Riigikantselei kuulutab välja konkursi Riigiasutuste koostööprojekt 2002. Konkursi eesmärk on aidata kaasa riigiasutuste vahelise koostöö ja horisontaalse koordinatsiooni tõhustamisele, väärtustada informatsiooni liikumist ja kogemuste vahetust ning asutusevahelist koostööd. Konkurss toimub teist aastat ning selle võitjad tehakse teatavaks 3. - 4. oktoobril Tartus toimuval riigiametnike foorumil (vt allpool).

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning era- ja kolmanda sektori organisatsioonide koostöös on viimastel aastatel läbi viidud mitmeid edukaid projekte, millest saadud kogemused on kasulikud ja huvipakkuvad nii teistele asutustele kui avalikkusele.

Konkursile on oodatud kõik koostööprojektid, milles osales vähemalt kaks riigiasutust ning mis viidi läbi või millega alustati alates 2001. aasta septembrist. Projekti võivad olla kaasatud ka kohaliku omavalitsuse asutused ning era- ja kolmanda sektori organisatsioonid. Projekti võib konkursile esitada projektis osalenud riigiasutus.

Ettepanekuid konkursil osalemiseks koos projekti lühikirjeldusega ootame kuni 6. septembrini 2002 nii elektroonilisel kujul (e-post: kaido.paabusk@rk.ee ) kui paberkandjal aadressil Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 TALLINN. Täiendavat informatsiooni ja konkursil osalemise vormi saab Riigikantselei koduleheküljelt aadressil: http://www.riigikantselei.ee/index.php?id=1461  ning Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonnast telefonil 693 5921.

Käesoleva aasta riigiametnike foorumil arutleme Eesti avaliku teenistuse arengusuundade üle. Ootustest avalikule teenistusele räägivad peaminister Siim Kallas, Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmed. Teises paneelis tutvustavad erinevate elualade esindajad oma avaliku teenistuse tulevikuvisiooni. Foorumi teisel päeval arutlevad era- ja avaliku sektori tippjuhid avaliku teenistuse juhtimisprobleemide üle, foorumil osalevad väliseksperdid Suurbritannia ja Rootsi avalikust teenistusest. Täpsema info foorumi kohta ja kutsed saadame välja septembrikuus.

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832