Selgub riigiastutuste parim koostööprojekt

26.06.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 26. juunil 2001. a.Riigikantselei kuulutab välja konkursi selgitamaks välja parim riigiasutuste koostööprojekt. Auhind konkursi võitjale antakse üle Riigiametnike foorumil Ametniku roll poliitikakujundamisel 4. – 5. oktoobril Tartus. 

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning era- ja kolmanda sektori organisatsioonide koostöös on viimastel aastatel läbi viidud mitmeid edukaid projekte, millest saadud kogemused on kasulikud ja huvipakkuvad nii teistele riigiasutustele kui avalikkusele. Riigikantselei soovib tehtud töid tutvustada laiemale avalikkusele ning avaldada tunnustust parimate ideede elluviijatele. Samuti on konkursi eesmärk aidata kaasa riigiasutuste vahelise koostöö ja horisontaalse koordinatsiooni tõhustamisele, väärtustada informatsiooni liikumist ja kogemuste vahetust nii ametiasutuste kui avaliku-, era- ja kolmanda sektori vahel.

Konkursile Riigiasutuste koostööprojekt 2000-2001 on oodatud kõik riigiasutuste vahelised koostööprojektid, mis viidi läbi või millega alustati 2000. või 2001.aastal. Projekti võivad olla kaasatud ka kohaliku omavalitsuse asutused, era- ja kolmanda sektori organisatsioonid. Projekti võivad konkursile esitada nii selle läbiviimist juhtinud või koordineerinud asutus või projektis osalenud asutus kui ka kõik teised asutused, organisatsioonid ja üksikisikud. 

Ettepanekuid ja projekti lühikirjeldusi ootame kuni 15. septembrini 2001 kas elektroonilisel kujul (e-post: viire.rannasoo@rk.ee) või aadressil Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 TALLINN. Täiendavat informatsiooni saab Riigikantselei koduleheküljelt aadressil: http://www.riik.ee/riigikantselei/ ning Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonnast telefonil 693 5820. Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832