Siseministeeriumi välismaalaste osakonna juhataja ametikohale esitati Jaak Valge

18.04.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 18. aprillil 2001. a.Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon  luges Jaak Valge vastavaks Siseministeeriumi välismaalaste osakonna juhataja ametikohale esitatud nõuetele ning esitas ta siseministrile ametisse nimetamiseks.

Jaak Valge (s. 1955) on lõpetanud 1987. aastal Tartu Ülikooli ajaloo erialal ning kaitsnud samas aastal 1992 filosoofiamagistri kraadi ajaloo erialal. Jaak Valge on täiendanud end aastatel 1994-1995 Stockholmi Ülikoolis. Aastatel 1984 – 1995 töötas Jaak Valge Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi vanemteadurina, aastatel 1996 – 1998 Riigiarhiivis erinevatel ametikohtade osakonnajuhatajast asedirektorini. Aastast 1993 on Jaak Valge Tartu Ülikooli lähiajaloo õppetooli lektor ning aastast 2000 Siseministeeriumi välismaalaste osakonna juhataja kt. 

Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Vaata lisaks: Siseministeerium http://www.sisemin.gov.ee/Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832