Soome toetab Eesti euroteavitustööd

06.04.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 16. aprillil 2001. a.Eesti saab Euroopa Liidu alaseks teavituseks Soomelt tehnilist ja ekspertabi ning raha maakondlikeks euroinfoprojektideks, sätestab 17. aprillil Riigikantseleis allkirjastatav leping.

Pooleteiseks aastaks sõlmitava koostöölepingu allkirjastavad riigisekretär Aino Lepik ja Soome Vabariigi ajutine asjur Eestis Nyyrikki Kurkivuori. Allakirjutamisel Tallinnas Stenbocki majas viibib Soome vabariigi Põhjamaade koostööminister Jan‑Erik Enestam.

Soome soovib allkirjastatava lepinguga toetada tasakaalustatud euroteavitust, mis oli ka sarnase 1999. aasta aprillis sõlmitud lepingu sihiks.  Eelmise lepinguga sai Riigikantselei Euroopa Liidu Infosekretariaat kahe aasta jooksul Soome välisministeeriumilt abi regionaalse teavitusvõrgu väljaarendamiseks ja infovahendajate koolituseks. Ligi sajast läbiviidud väikeprojektist võib näiteks tuua 22. veebruaril 2001 Tartus toimunud mahepõllumajandusseminari, kuhu Soome lektoreid kuulama tuli üle 150 inimese pea kogu Eestist. Lisaks korraldati mitmes maakonnas kooliõpilaste euroviktoriine, anti välja infomaterjale ning viidi läbi koostööprojekte meediakanalitega.

Koostöö euroteavituse vallas on vaid üks näide rohkem kui kümneaastasest Soome‑Eesti koostööst. Ajavahemikul 1990‑2000 andis Soome Eestile erinevate ametkondade, institutsioonide, firmade ja mittetulundusühingute läbiviidud projektide kaudu abi kokku 1,3 miljardi krooni väärtuses. Tänapäeval on Soome abi koondatud Eesti eurointegratsiooni seisukohalt olulistesse valdkondadesse. Kahepoolset koostööd koordineerivad Riigikantselei eurointegratsioonibüroo Eesti poolelt ning välisministeerium Soome poolelt.

Lisainformatsioon:
Mare Haab
, Riigikantselei Euroopa Liidu Infosekretariaadi juhataja
Telefon 6935 217
E-mail mare.haab@rk.ee
www.elis.ee


Paavo Palk
Riigikantselei Euroopa Liidu Infosekretariaadi nõunik
Tel 693 5218