Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler

30.11.2021 | 14:33

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsleri ametikohale.
    • Jaga

Asekantsleri ülesanne on aidata luua inimestele vajalikke teenuseid, sh e-teenuseid, mis lähtuvad teenusedisaini parimatest praktikatest.
Tema töö tulemusel luuakse töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonnas lõimitud teenuseid, mis  põhinevad teadus- ja arendustegevusel ning kasutajakogemusel, on mugavad kasutada ja rakendavad nutikalt kaasaegset teabetehnoloogiat. 
Asekantsleri südameasjaks on sealjuures avalike teenuste rohepööramine ja ökoloogilise jalajälje vähendamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile 
(https://www.riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega tuleviku kujundamisel, innovatsiooni juhtimisel ning tulemuste saavutamisel.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
- head teadmised Eesti sotsiaal- ja tervisesüsteemi toimimisest;
- varasem suurte strateegiliste protsesside juhtimise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Kandidaatidel palume esitada: 
- motiveeritud avalduse; 
- elulookirjelduse (sisestatuna konkursiveebi);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17.12.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).