Spetsialistid kiitsid heaks Rummo idee kompenseerida viljatuse ravi

04.09.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas, Stenbocki majas 4. septembril 2003. a. Riiklik demograafiakomisjon arutas rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo hiljutist ettepanekut kanda rahvastiku kasvu meetmete programmi viljatusravi kulude täielik hüvitamine riigi poolt. Komisjon kiitis ettepaneku heaks. Komisjoni ettepanekul moodustatakse eraldi töögrupp ülesandega välja töötada kõnealuse meetme rakendamise optimaalseim mudel. Lisaks on minister Rummo sõnul vaja tagada meetmele poliitiline toetus. “Valdkonna spetsialistid ning ministeeriumide ametnikud on ideega igati nõus. Teen kõik endast sõltuva, et viljatuse ravi riiklikku kompenseerimist toetaks peatselt ka koalitsioonierakonnad.”

Rummo sõnul on meetmete tervikprogrammi ettevalmistamine läinud plaanipäraselt. "Komisjon on suutnud korralikult püsida kokkulepitud ajagraafikus. Ma olen kindel, et meetmete programm ja esmased tegevuskavad esitatakse valitsusele õigeaegselt," ütles Rummo. Ta lisas, et ootab Riigikogu sotsiaalkomisjonilt vastust oma ettepanekule algatada novembris Riigikogus arutelu Eesti rahvastikulise seisundi ja väljavaadete üle.

Lähem info: Taavi Rõivas, rahvastikuministri büroo juhataja, tel 693 5740 / 051 19799, taavi.roivas@riigikantselei.ee

Lugupidamisega,

Marko Ringo
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5728