Taastuvenergia statistikakaubanduses osalemiseks kogunes töörühm

31.10.2017 | 12:03

Uudis
    • Jaga

Riigikantseleis kogunes täna töörühm, mis töötab järgmise aasta märtsiks Eestile välja plaani, kuidas Euroopa Liidu taastuvenergia statistikakaubanduses edaspidi osaleda.

2009. aastal vastu võetud taastuvenergia direktiivi järgi peab 2020. aastaks 20 protsenti ELis tarbitavast energiast pärinema taastuvatest energiaallikatest ja liikmesriigid võivad oma taastuvenergia eesmärgi täitmiseks teha koostööd. Eesti on oma eesmärgi juba täitnud ja saab eksportida taastuvenergiat Euroopa turule ning aidata sellega täita teiste riikide vastavaid kohustusi. Eesti ja Leedu on esimesed EL liikmesriigid, kes taastuvenergia statistikat müüvad.

Riigikantselei juures koos käima hakkava töörühma ülesanne on koostada nimekiri riikidest, kes võivad olla huvitatud taastuvenergia eesmärgi täitmisest riikidevahelise koostöö abil, selgitada välja potentsiaalsed projektid ning võimalik mõju.

„Eesti on varem olnud edukas kasutamata saastekvoodi ühikute ehk AAU’de müügis,“ ütles riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago. „Kuigi taastuvenergia statistikakaubanduses on omad eripärad, on meil võimalus varasemate kogemustega arvestada ja ka sellel turul edukaks tegutsemiseks ettevalmistusi teha,“ lisas Kattago.

Töörühm on kokku kutsutud valitsuse majandusarengu komisjoni ekspertkogu raames ja sinna kuuluvad taastuvenergia sektori ja riigi esindajad. Töörühma tööd koordineerib riigikantselei strateegiabüroo.

Lisainfo: Triin Reisner, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5626, triin.reisner@riigikantselei.ee