Täna ilmub viimane paberil perioodiline Riigi Teataja

31.05.2010 | 09:17

Uudis
    • Jaga

1. juunist jõustub uus Riigi Teataja seadus, mis muudab Riigi Teataja elektrooniliseks võrguväljaandeks. Viimane paberil perioodiliselt välja antav Riigi Teataja ilmub täna.

Pärast elektroonilise Riigi Teataja ilmuma hakkamist 2002. aastal on nõudlus paberil Riigi Teataja järele pidevalt vähenenud. 2010. aasta esimesel poolaastal oli Riigi Teatajal keskmiselt 17 tellijat. Elektroonilisse Riigi Teatajasse pöördumiste arv on kasvanud 2002. aastast kordades, suurenedes iga aastaga keskmiselt 20 protsenti.

Uus seadus loob eeldused uue elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi kasutuselevõtmiseks. Infosüsteem on väljatöötamisel ning võetakse kasutusele juba selle aasta lõpus.

Uus infosüsteem sisaldab palju uusi õigusteabeteenuseid. Kättesaadavaks tehakse menetlusteave (sh eelnõude seletuskirjad), kuvatakse sisukorrad, võimaldakse võrrelda terviktekstide erinevaid redaktsioone ning luuakse seosed aktide vahel. Kavas on pakkuda võimalust tellida teavet Riigi Teatajas avaldatavate dokumentide kohta e-posti aadressile, lisada lingid Euroopa Liidu õigusaktidele ning teha kättesaadavaks õigusaktide tõlked. Perspektiivikas, kuid keeruline ülesanne on õigusaktide ja kohtuotsuste vaheliste seoste loomine.

Sarnaselt riigi seaduste ja määrustega võimaldatakse kehtivas seisus määruste terviktekstide avaldamine ka kohalikele omavalitsustele. Alates 1. jaanuarist 2013. muutub KOV määruste ja terviktekstide avaldamine Riigi Teatajas kohustuslikuks. Avaldamisega kavandatakse alustada juba 2011. aastal.

Riigi Teatajat saab paberil välja anda eriväljaandena, arvestades riigiasutuste, üleriigiliste kohaliku omavalitsuse üksuste liitude või avalik-õiguslike juriidiliste isikute vajadusi enamkasutatavate õigusaktide terviktekstide või nende kogumike järele.

Elektrooniline Riigi Teataja on eeskujuks teistele Euroopa Liidu riikidele. Ta on ametlik, sisaldab terviktekste ja on tasuta. Ainult Eestis on võimalik tasuta, mis tahes ajahetke seisuga ja samal ajal muudatuste avaldamisega pääseda ligi ametlikele terviktekstidele.

Paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on võimaldatud kõikidele internetis avaldatud õigusaktidele tasuta juurdepääs alles viimastel aastatel. Mõnedes riikides on keerulisemate otsingute tegemine ja terviktekstidele juurdepääs siiani tasuline.

1. jaanuarist 2011 lähevad Riigi Teataja väljaandja ülesanded Riigikantseleilt üle Justiitsministeeriumile.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee
693 5605