Tänatakse Külatee programmi läbiviijaid

09.01.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 9. jaanuaril 2001. a. Riigikantseleis tänatakse täna algusega kell 17 maapiirkondade andmesideteenuste arendusprogrammi Külatee läbiviijaid. Koosviibimisel Stenbocki majas osalevad peaminister Mart Laar, teede- ja sideminister Toivo Jürgenson, kultuuriminister Signe Kivi, riigikantselei peadirektor Tiit Laja, maavanemad, Külatee nõukogu liikmed ning maakondlikud projektijuhid.

KülaTee eesmärgiks oli andmesideteenuste arendamine maapiirkondades. Erilise tähelepanu all olid kohalikud omavalitsused, mis on riigi põhiregistrite andmehõive esmatasandid ning kodanikule otsest teenust pakkuvad asutused. Seetõttu võeti eesmärgiks kõigi kohalike omavalitsuste andmesideühendustega kindlustamine.

Projekt algas 1999. aasta alguses, siis oli püsiühendusega varustatud 24 omavalitsust. KülaTee lõppedes on püsiühendus 239 omavalitsusel. Eelmisel aastal algas sama projektgrupi tööna projekt KülaTee II (rahvaraamatukogude varustamine püsiühendusega ja avalike internetipunktide avamine). Pilootprojekti käigus loodi 95 avalikku internetipunkti.

Projekt KülaTee on loonud infrastruktuuri digitaalteenuste osutamiseks omavalitsuses ning teadvustanud interneti rolli e-ühiskonna jõudmisel maapiirkondadesse. Vabariigi Valitsus on kuulutanud KülaTee kõrgeima prioriteediga arendusprojektiks. Külatee projekti elluviimist finantseeris Riigikantselei.

Pikem ülevaade Külatee programmist http://www.am.ee/arhiiv/uus/kylatee.pdf , vaata lisaks: www.kylatee.ee  
Lisainfo: Ülle Laur, Külatee programminõukogu esimees, tel 693 5844, 051 09949,
ylle.laur@rk.ee  ja Jüri Liiv, Külatee projektijuht, tel 693 8206, 052 83238, jyrka@eik.ee  

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832