Tarkade otsuste fond toetab arendus- ja uurimistööd ligi 15 miljoni krooniga

30.04.2008 | 12:59

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
30. aprill 2008

Tarkade otsuste fondi esimeses taotlusvoorus saavad ühendused ning ministeeriumid arendus- ja uurimisprojektide jaoks kokku ligi 15 miljonit krooni.

Fondist saavad konkursi tulemusel toetust 17 projekti, nende seas Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit vabaühenduste võimekuse arendamiseks, Raplamaa omavalitsuste liit kohalike e-teenuste arendamiseks, Ametiühingute Keskliit aktiivsete tööturupoliitika ja elukestva õppe meetmete analüüsimiseks ning Tööandjate Keskliit kaugtöö ja teiste paindlike töökorralduste edendamiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saab toetust teadmistepõhise majanduse suunas liikumiseks vajaliku tööjõu- ja koolitusvajaduse analüüsiks, siseministeerium Eesti regioonide majandusstruktuuri muutuste prognoosiks ning haridus- ja teadusministeerium üldhariduskoolide tulemuslikkuse ja seda mõjutatavate tegurite analüüsiks.

Riigikantselei avas tarkade otsuste fondi esimese taotlusvooru 28. jaanuaril. Fondile esitati 72 projekti kavandit, milles taotleti toetust kokku 91,3 miljoni krooni ulatuses. Projektide vajalikkust hindasid kaks ministeeriumidevahelist töörühma: Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava töörühm ning Eesti säästva arengu strateegia “Säästev Eesti 21” töörühm. Lisaks osalesid hindamisel kodanikuühenduste esindajad.

Toetuse saajad täpsustavad projektikavandeid ja nende eelarvet vastavalt töörühmade soovitustele kahe kuu jooksul. Seejärel alustab riigikantselei projektide rahastamist.

Töörühmasid juhtinud riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemetsa sõnul näitab väga erinevate taotlejate suur huvi, et tarkade otsuste fondi on Eestis vaja. “Varem ei ole meil olnud taolist toetusskeemi, kus uuringu- ja arendusprojektid valitakse ministeeriumide ühistest vajadustest lähtuvalt,” ütles Kasemets.

Kasemetsa sõnul rahastatakse tarkade otsuste fondist projekte, mis on uuenduslikud, kõrge kvaliteediga ning omavad mõju mitmele sektorile või paljudele organisatsioonidele. Eelistatud on valitsuse prioriteetide ja eesmärkidega seotud algatused. “Toetamisotsuste tegemisel oli esmatähtsaks kriteeriumiks taotluste kvaliteet ja suunatus Eesti kitsaskohtadele,” ütles Kasemets.

Valitsus asutas tarkade otsuste fondi tänavu jaanuaris. Fondi eesmärk on suurendada riigijuhtimise teadmispõhisust ning parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Kuni 2013. aastani on Euroopa Sotsiaalfondist kavandatud eraldada kokku ligi 70 miljonit krooni Eesti avaliku sektori analüüsi- ja kaasamisvõimekuse tõstmiseks, laialdasemate uuringute korraldamiseks riigile olulistes valdkondades ning nende valdkondade uurimise juurde ka noorteadlaste toomiseks. Lisaks riigiasutustele võivad fondist toetust taotleda ametiühingud, ettevõtjate esindusorganisatsioonid, vabaühendused ning omavalitsusliidud.

Lisainfo:
Keit Kasemets
Riigikantselei strateegiadirektor
tel. 693 5623
keit.kasemets@riigikantselei.ee

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee