Tarkade otsuste fondist rahastatakse poliitikakujundamiseks vajalikke uuringuid

15.06.2011 | 10:06

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei rahastab Tarkade otsuste fondist 9 uuringu läbiviimist, mis on aluseks kvaliteetsemate otsuste tegemisel.

Fondi toel tehtud uuringud peavad toetama valitsuse jaoks prioriteetsete poliitikate kujundamist, riigi konkurentsivõimet ja säästvat arengut. Samuti jälgib Riigikantselei, et tehtud poliitikasoovitused ei jääks ainult paberile, vaid tekitaksid tulevikku suunatud otsuste üle arutelu ning leiaksid praktilist kasutamist poliitika kujundamisel. Kokku rahastatakse taotlusvooru raames 9 uuringut summas 242 tuhat eurot.

„Projektiettepanekute kogumine ja arutelu laiapõhjalistes töörühmades aitavad kaasa ministeeriumide ühiste arusaamade kujunemisele riigi ees seisvatest probleemidest,“ ütles Riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemets. „Toetuse leidsid projektid, mille tulemusi on võimalik poliitika kujundamises võimalikult vahetult arvestada, mis aitavad saavutada valitsuse peamisi eesmärke ning keskenduvad mitut ministeeriumi puudutavatele teemadele.“

Ministeeriumid, ametid, põhiseaduslikud institutsioonid, maavalitsused, omavalitsusliidud ja mittetulundusühingute katuseorganisatsioonid esitasid Riigikantseleile kokku 39 uuringuettepanekut. Ettepanekud vaadati läbi Riigikantselei strateegiabüroos, seejärel hindasid ettepanekuid konkurentsivõime ja säästva arengu töörühmad.

Nimekirja rahastamisotsuse saanud projektidest leiab siit.

Tarkade otsuste fond loodi Euroopa sotsiaalfondi toel 2008. aastal kvaliteetsemate ja analüüsidel tuginevate otsuste soodustamiseks. Analüüsid sünnivad teadusasutuste, ülikoolide, uuringufirmade, ministeeriumide ning valitsusväliste partnerite koostöös. Praeguseks on uuringuid ja arendustegevusi Tarkade otsuste fondi toel käivitatud ca 4,5 miljoni euroses mahus, millega saab tutvuda Riigikantselei kodulehel.

Täpsem info: Keit Kasemetes, Riigikantselei strateegiadirektor, 693 5623

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee