Tarkade otsuste fondist rahastatakse seitse uuringut

01.03.2013 | 10:58

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei rahastab tarkade otsuste fondist seitse uuringut, mis on aluseks kvaliteetsemate ja analüüsidele tuginevate otsuste tegemisel. Kuna struktuurivahendite programmiperiood 2008–2013 on lõppemas, on tegemist selle perioodi viimase taotlusvooruga.

„Meie edaspidine eesmärk on muuta mõjude hindamine riigihalduses süsteemseks,“ kommenteeris Riigikantselei strateegiadirektor Oliver Väärtnõu. „Suur huvi tarkade otsuste fondi uuringute rahastamise vastu näitab, et riigiasutustes on vajadus tõsta analüütilise poliitikakujundamise suutlikkust“ lisas Väärtnõu. „Veel sel aastal käivitame tarkade otsuste fondist mõjude hindamise kaasrahastamise süsteemi ning järgmisest struktuurivahendite perioodist seame fookuse just poliitika mõjude hindamise uuringute tegemisele.“

Käesoleva taotlusvooru raames rahastatakse seitse uuringut summas 282 tuhat eurot. Riigikantseleile laekus 16 ettepanekut, mis vaadati läbi Riigikantselei strateegiabüroos ning mida hindasid seejärel konkurentsivõime ja säästva arengu töörühmad.

Tarkade otsuste fondi toel tehtud uuringud peavad toetama valitsuse jaoks prioriteetse poliitika kujundamist, riigi konkurentsivõimet ja säästvat arengut. Samuti jälgib Riigikantselei, et tehtud poliitikasoovitused ei jääks ainult uuringute tasemele, vaid tekitaksid tulevikku suunatud otsuste üle arutelu ning leiaksid ka praktilist kasutamist poliitika kujundamisel.

Nimekirja rahastamisotsuse saanud projektidest leiab siit.

Tarkade otsuste fond loodi 2008. aastal kvaliteetsemate ja analüüsidele tuginevate otsuste soodustamiseks ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Analüüsid sünnivad teadusasutuste, ülikoolide, uuringufirmade, ministeeriumide või teiste riigiasutuste ning valitsusväliste partnerite koostöös. Praeguseks on uuringuid ja arendustegevusi tarkade otsuste fondi toel käivitatud ca 4,8 miljoni euroses mahus ning tehtud uuringute kokkuvõtetega saab tutvuda Riigikantselei kodulehel.

Täpsem info: Oliver Väärtnõu, Riigikantselei strateegiadirektor, 693 5623

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
53 0304 53
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee