Tarkade otsuste fondist rahastatakse üheksa uuringut

17.05.2012 | 11:21

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei rahastab tarkade otsuste fondist 9 uuringu läbiviimist, mis on aluseks kvaliteetsemate otsuste tegemisel.

„Soovime aidata kaasa ministeeriumide ühiste arusaamade kujunemisele riigi ees seisvatest probleemidest,“ ütles Riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemetes. „Uuringuettepanekuid arutati laiapõhjalistes töörühmades ning toetuse leidsid projektid, mille tulemusi on võimalik poliitika kujundamises võimalikult vahetult arvestada, mis aitavad saavutada valitsuse peamisi eesmärke ning keskenduvad mitut ministeeriumi puudutavatele teemadele, “ lisas Kasemets.

Tarkade otsuste fondi toel tehtud uuringud peavad toetama valitsuse jaoks prioriteetsete poliitikate kujundamist, riigi konkurentsivõimet ja säästvat arengut. Samuti jälgib Riigikantselei, et tehtud poliitikasoovitused ei jääks ainult paberile, vaid tekitaksid tulevikku suunatud otsuste üle arutelu ning leiaksid praktilist kasutamist poliitika kujundamisel.

Kokku rahastatakse taotlusvooru raames 9 uuringut summas 304 tuhat eurot. Riigikantseleile laekus 28 ettepanekut, mis vaadati läbi Riigikantselei strateegiabüroos ning millest 24 kvalifitseerunud ettepanekut hindasid seejärel konkurentsivõime ja säästva arengu töörühmad.

Nimekirja rahastamisotsuse saanud projektidest leiab siit.

Tarkade otsuste fond loodi 2008. aastal kvaliteetsemate ja analüüsidel tuginevate otsuste soodustamiseks ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Analüüsid sünnivad teadusasutuste, ülikoolide, uuringufirmade, ministeeriumide või teiste riigiasutuste ning valitsusväliste partnerite koostöös. Praeguseks on uuringuid ja arendustegevusi tarkade otsuste fondi toel käivitatud ca 4,5 miljoni euroses mahus ning läbiviidud uuringute kokkuvõtetega saab tutvuda Riigikantselei kodulehel.

Täpsem info: Keit Kasemetes, Riigikantselei strateegiadirektor, 693 5623

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee