Tarkade otsuste fondist saab taas taotleda poliitikauuringute rahastamist

05.03.2012 | 11:59

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei kuulutab välja taotlusvooru poliitika kujundamiseks vajalike valdkondlike uuringute rahastamiseks tarkade otsuste fondist. Oodatud on uuringu algatamise ettepanekud ministeeriumidelt, ametitelt, põhiseaduslikelt institutsioonidelt, maavalitsustelt, omavalitsusliitudelt ja mittetulundusühingute katuseorganisatsioonidelt.

Fondi toel tehtud uuringud peavad toetama valitsuse jaoks prioriteetsete poliitikate kujundamist, riigi konkurentsivõimet ja säästvat arengut. Samuti jälgib Riigikantselei, et tehtud poliitikasoovitused ei jääks ainult paberile, vaid tekitaksid tulevikku suunatud otsuste üle arutelu ning leiaksid praktilist kasutamist poliitika kujundamisel.

Ettepanekud vaadatakse läbi Riigikantselei strateegiabüroos, seejärel hindavad ettepanekuid konkurentsivõime ja säästva arengu töörühmad.

Kahe ettepanekuid hindava töörühma positiivse hinnangu saanud ettepanekute esitajatel tuleb esitada uuringu detailne lähteülesanne Riigikantseleile. Uuringu hanke viib läbi Riigikantselei strateegiabüroo.

Kavandatavate tegevuste maksumus peab jääma 10 000 ja 60 000 euro vahele.

Ettepanekud tuleb esitada 13. aprilli kella 15ks.

Täpsem info taotlusvooru kohta http://valitsus.ee/et/riigikantselei/tof. 14. märtsil kl 10 toimub Rahvusraamatukogus tarkade otsuste fondi infopäev (ruum täpsustamisel).

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee