Tarkade otsuste fondist saab taas taotleda uuringute rahastamist

10.12.2012 | 12:01

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei kuulutab välja järjekordse taotlusvooru poliitika kujundamiseks vajalike valdkondlike uuringute rahastamiseks tarkade otsuste fondist.

Uuringu algatamise ettepanekuid saavad esitada kaks või rohkem valitsusasutust või muud riigiasutust ühiselt või valitsusasutusega koos ka omavalitusliidud ja tööandjate, töövõtjate ning mittetulundusühingute katuseorganisatsioonid. Eelistatud on valdkondadevahelist koostööd soodustavad projektid.

Fondi toel tehtud uuringud peavad toetama valitsuse jaoks prioriteetsete poliitikate kujundamist, riigi konkurentsivõimet ja säästvat arengut. Samuti jälgib Riigikantselei, et tehtud poliitikasoovitused ei jääks ainult paberile, vaid tekitaksid tulevikku suunatud otsuste üle arutelu ning leiaksid praktilist kasutamist poliitika kujundamisel.

Ettepanekud vaadatakse läbi Riigikantselei strateegiabüroos, seejärel hindavad ettepanekuid konkurentsivõime ja säästva arengu töörühmad.

Kahe ettepanekuid hindava töörühma positiivse hinnangu saanud ettepanekute esitajatel tuleb esitada uuringu detailne lähteülesanne Riigikantseleile. Uuringu hanke viib läbi Riigikantselei strateegiabüroo ning uuringu algatajad osalevad igakülgselt uuringu kvaliteetses elluviimises.

Kavandatavate tegevuste maksumus peab jääma 10 000 ja 60 000 euro vahele.
Ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks 2013.

Tarkade otsuste fondi uuringuid rahastab Riigikantselei ja Euroopa Sotsiaalfond. Kuna struktuurivahendite programmperiood 2008-2013 on lõppemas, on tegemist selle perioodi viimase taotlusvooruga.

Täpsem info taotlusvooru kohta http://valitsus.ee/et/riigikantselei/tof. 20. detsembril kl 10 toimub Rahvusraamatukogu kuppelsaalis tarkade otsuste fondi infopäev.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee