Tegevust alustab uus Euroopa Liidu teabevõrgustik

23.05.2005 | 14:04

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja 23.05.2005 Pärnus maavalitsuse hoones alustab täna tööd Eestis esimene üle-euroopalisse teabevõrku kuuluv Euroopa Liidu infopunkt. Lähiajal avatakse ühisnimetuse Europe Direct all tegutsevad infopunktid ka Tallinnas, Tartus, Paides ja Kuressaares.

Europe Direct infopunkti ülesanne on pakkuda laiale avalikkusele üldteavet Euroopa Liidust ja liidu kodanikele avatud võimalustest, teadvustada ELi aluspõhimõtteid, peamisi poliitikaid ja toetusprogramme. Infopunkti kohale minnes, telefoni või e-maili teel saab iga kodanik esitada oma infopäringu või edastada Brüsselile ELi institutsioonide töö või otsustega seotud küsimuse, mure või arvamuse.

Lisaks traditsioonilisele infoteenusele levitavad infotöötajad tasuta teabematerjale, korraldavad loenguid, seminare ja huviüritusi ning teevad koostööd kohaliku meediaga. Soovi korral saab kasutajate käsutusse antud arvuti ja telefoni teel võtta ühendust Europe Direct kõnekeskuse või mõne muu Euroopa Komisjoni kodanikele mõeldud elektroonilise teenistusega.

Eestis hakkab tööle kokku viis Europe Direct teabevõrku kuuluvat infopunkti. Lisaks Pärnule Paides Järva maavalitsuse hoones, Kuressaares mittetulundusühing Eurohouse uutes ruumides, Tartus Tartu Ülikooli raamatukogu fuajees ja Tallinnas Rahvusraamatukogu galeriikorrusel. Teised infopunktid alustavad tööd lähinädalatel.

Riigikantselei kuulutas Euroopa Komisjoni nimel veebruari algul välja avaliku konkursi ED infopunkti haldavate asutuste leidmiseks. Taotluse esitas viis institutsiooni. Kõik taotlused vastasid tingimustele ja lepingud allkirjastati aprilli lõpul.

Euroopa Liidu linnades ja maapiirkondades töötab või on lähiajal tööd alustamas 393 Europe Direct infopunkti. Need asendavad senised infopunktid (Info-Points Europe) ja maapiirkondade kontaktpunktid (Carrefours), mis varem täitsid 15-liikmelise Euroopa Liidu inimeste infovajadused.

Lisainformatsioon:
Eve Paavel, Riigikantselei EL teabetalituse nõunik
Tel. +372 693 5952
GSM: +372 515 6931
e-post: eve.paavel@riigikantselei.ee