Terviseameti juhi kohale toimuva konkursi tähtaega pikendati

25.10.2021 | 18:32

Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi terviseameti peadirektori ametikoha täitmiseks.
Dokumentide esitamise tähtaeg konkursil kandideerimiseks on 9.novembril.

Ootame peadirektoriks inimest, kes kujundab terviseametist tervishoiuteenuste kvaliteedi kompetentse hindaja ja nõustaja ning tagab organisatsiooni ja koostööpartnerite tegutsemisvalmiduse kriisiolukordades.
    • Jaga

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. vähemalt rakenduslik kõrgharidus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (https://www.riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega tulemuste saavutamisele, tööõnne hoidmisele ning väärtuse loomisele.
Eelistatud on kandidaat, kellel on head teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest, sh tervishoiu-, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje ning keskkonnatervise valdkonnast.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.
Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjelduse (sisestatuna konkursiveebi);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Terviseameti roll inimkeskse terviseteenuse kujundamisel pandeemia olukorras“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 09. 11. 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 9260 (Sotsiaalministeerium).