Tervishoiuameti peadirektori ametikohale esitati Kaljo Mitt

19.12.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 19. detsembril 2001. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon valis Tervishoiuameti peadirektori kandidaadiks Kaljo Miti ning esitas ta sotsiaalministrile ametisse nimetamiseks.

Kaljo Mitt (s. 1937) on lõpetanud aastal 1961 Tartu Ülikooli arstina. Ta on töötanud Ambla haiglas jaoskonnaarsti, lastearsti ning juhatajana, 1964 - 1967 töötas Kaljo Mitt Pärnu linna pediaatrina ning 1967 – 1977 Pärnu Linnahaigla lasteosakonna juhatajana. Aastatel 1977 – 2000 oli Kaljo Mitt Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastehaigla peaarst, alates aastast 2000 SA Tartu Ülikooli Kliinikum Kopsukliiniku direktor. Kaljo Mitt on end erialaselt kogu- ja välismaal korduvalt täiendanud.

Tervishoiuamet alustab tööd alates 1. jaanuarist 2002 Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas. 

Riigikantselei
juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. 

Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.


Vaata lisaks: Sotsiaalministeerium http://www.sm.ee
Lugupidamisega,Jaanus Rankla

Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832