Tippjuhid: avalik sektor peab olema töövõimereformi elluviimisel eeskujuks

31.10.2014 | 13:15

Uudis
    • Jaga

Täna jätkuval avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsil leiti, et avalik sektor peab olema töövõimereformi elluviimisel eeskujuks.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse rõhutas, et töövõimereform on Riigikogu laual ning poolel teel jõustumiseni. „Tegemist on muudatusega, mis peaks parandama meie kõigi heaolu, kuid paneb proovile üldise sallivuse ja sissejuurdunud hoiakud,“ ütles Kuuse.

Tippjuhid leidsid, et muudatus on saanud suurt vastukaja ning põhjustanud vastakaid tundeid kogu ühiskonnas ning on toonud ka esile hulgaliselt kaasuvaid teemasid, mis puudutavad kogu ühiskonna arengut. Reformiga  plaanitakse muuhulgas aastaks 2020 võtta avalikku sektorisse tööle vähemalt 1000 vähenenud töövõimega inimest.

Töövõimereformi eesmärk on muuta suhtumist vähenenud töövõimega inimestesse ning aidata neil, kelle tervis seda lubab, leida sobilikku tööd.  Riigi pakutav toetus loob erivajadusega inimese palkamiseks soodsamad tingimused. Vähenenud töövõimega inimese võimet olla ühiskonnas aktiivne hinnatakse individuaalselt ja sellest lähtuvalt aidatakse tal leida võimalusi tööturul. Tööandjale kompenseeritakse töökoha kohandamise kulud.

Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsil osalevad ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid ning ametite ja inspektsioonide peadirektorid. Arutelu keskendub riigisektori rollil antud muudatuse elluviimisel.

Pilte konverentsilt: https://riigikantselei.ee/et/galeriid/tippjuhtide-konverents-30-31-oktoobril-2014-tartus