Tippjuhid: laiapindne riigikaitse eeldab kõigi riigiasutuste panust

30.10.2014 | 19:18

Uudis
    • Jaga

Avaliku teenistuse tippjuhid leidsid täna alanud konverentsil, et riigikaitse laia käsitluse rakendamine eeldab kõigi riigiasutuste panustamist.

Tippjuhid arutasid, kuidas tagada riigikaitse arengukava 2013-2022 mittesõjalise osa rakendamine, mis esmakordselt vaatleb riigikaitset sõjalisest kaitsest laiemalt ning seab kõikidele olulisematele riigiasutustele konkreetsed riigikaitselised eesmärgid. Tippjuhtide hinnangul on oluline, et asjaomased asutused oskaksid õigesti oma rolli hinnata ning vajadusel oma tegevus kiiresti ümber korraldada.

Arengukava näeb ette ka tsiviilsektori toetuse sõjalisele kaitsele, rahvusvahelise tegevuse, sisejulgeoleku tagamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse kindlustamise ja psühholoogilise kaitse. Sõjaliseks kaitseks on eraldatud kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust ning suurendatud liitlaste kohalolu Eesti territooriumil.

Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsil osalevad ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid ning ametite ja inspektsioonide peadirektorid.

Pilte konverentsilt: https://riigikantselei.ee/et/galeriid/tippjuhtide-konverents-30-31-oktoobril-2014-tartus