Tippjuhtide valikukomisjon sai uue liikme

24.09.2015 | 10:49

Uudis
    • Jaga

Valitsus kinnitas tänasel istungil tippjuhtide valikukomisjoni uueks liikmeks  riigikontrolli auditijuhi peakontrolöri ülesannetes Krista Zibo.

Avaliku teenistuse tippjuhtide ametikohtadele korraldatavate konkursside eesmärk on tagada kompetentsed tippjuhid. Valikukomisjoni liikmete määramisel on silmas peetud, et tippjuhikandidaate hinnataks mitmekülgselt, asjatundlikult ja erapooletult.

Avaliku teenistuse seaduse kohaselt on avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni esimees riigisekretär ja selle koosseisu määrab Vabariigi Valitsus. Komisjoni aseesimees on rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali,  komisjoni kuuluvad ka ametialaselt vanim kantsler, kelleks praegu on maaeluministeeriumi kantsler Ants Noot, riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirn, õiguskantsleri asetäitja-nõunik Nele Parrest, riigikontrolli auditijuht peakontrolöri ülesannetes Krista Zibo, kes on riigikontrollis komisjoni senise liikme, peakontrolör Ines Metsalu asendaja tema lapsehoolduspuhkuse ajal, ning juhtimise ja personalijuhtimise tunnustatud ekspert Riina Varts. Komisjoni liige on ka vastava ministeeriumi kantsler, kelle valitsemisalasse tippjuhti otsitakse.

Avaliku teenistuse seaduse kohaselt viib komisjon läbi konkursid ministeeriumi kantsleri, asekantsleri, riigikantselei direktori, ameti ja inspektsiooni peadirektori ning teiste Vabariigi Valitsuse nimetatud valitsusasutuste juhtide ametikohtadele. Valikukomisjon annab arvamuse ka ministri esitatud kantsleri kandidaadi kohta, kui kantsler võetakse teenistusse avaliku konkursita, mida sama seadus võimaldab.

Eesti avalikus teenistuses on 96 tippjuhti. Tippjuhtide valikukomisjon moodustati uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisel 2013. aastal ning komisjon on hetkeseisuga viinud edukalt läbi 32 konkurssi. Varem tegeles tippjuhtide valikuga 1996. aastal loodud kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon.