Toetus Euroopa Liitu kuulumisele on kasvanud

10.12.2013 | 17:39

Uudis
    • Jaga
Tallinn, Stenbocki maja, 10. detsember 2013 – Uuringufirma Faktum ja Ariko küsitluse andmeil toetas novembris 80 protsenti Eesti elanikest Euroopa Liitu kuulumist. Võrreldes aasta tagasi läbi viidud samalaadse uuringuga on toetus Euroopa Liidule kasvanud kuue protsendipunkti võrra. Sama uuringu andmeil toetab euro kasutamist Eestis 64 protsenti elanikest. Eelmise aastaga võrreldes on toetus eurole püsinud samal tasemel. Eestlaste ja muudest rahvustest vastajate võrdlusest selgub, et eestlaste seas on toetus eurole tõusnud, kuid mitte-eestlaste seas langenud. Ligi pooled vastanutest hindavad Eesti tegutsemise Euroopa Liidus edukaks ning sama palju on ka vastajaid, kes hindavad end Eesti eesmärkidega Euroopa Liidus kursis olevaks. Võrreldes 2012. aastaga on hinnang tegevusele jäänud samaks, kuid informeeritus sellest on kasvanud. Euroopa tasandil tegutsemisel peetakse Eesti kõige olulisemateks eesmärkideks Eestit muu Euroopaga ühendava infrastruktuuri nagu Rail Balticu ja Põhjamaadega energiaühenduste rajamist (50%) ning euro stabiilsuse kindlustamist (45%). Faktum ja Ariko viis Riigikantselei tellimusel uuringu läbi 20.-29. novembrini. Telefoni teel küsitleti viitsadat 15-74 aasta vanust elanikku.

Eve Paavel

Euroopa Liidu infonõunik