Toetus Euroopa Liitu kuulumisele püsib, toetus eurole on kasvanud

18.12.2012 | 19:44

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja, 19. detsember 2011 – Uuringufirma Faktum ja Ariko küsitluse andmeil toetas novembris 74 protsenti Eesti elanikest Euroopa Liitu kuulumist. Võrreldes 2011. aasta oktoobris läbi viidud samalaadse uuringuga ei ole toetus Euroopa Liidule muutunud.

Sama uuringu andmeil on toetus euro kasutamisele Eestis tõusnud 63 protsendini, mis on alates 2005. aastast kõige kõrgem näitaja.

Euroala ja Euroopa Liidu tuleviku kindlustamiseks peab 83 protsenti Eesti elanikest vajalikuks tihendada liikmesriikide koostööd. 

Eesti tegutsemist Euroopa Liidus peab edukaks 51 protsenti vastanutest. Eesti eesmärkidega Euroopa Liidus väidab end hästi või üldiselt kursis olevat 36 protsenti küsitletutest.

Euroopa tasandil tegutsemisel peetakse Eesti kõige olulisemateks eesmärkideks põllumajandustoetuste  ühtlustamist ( 28%) ja Eestit muu Euroopaga ühendava infrastruktuuri nagu Rail Balticu ja Põhjamaadega energiaühenduste rajamist (26%).

Riigikantselei tellimusel tehtud uuringu eesmärk oli mõõta Eesti elanike toetust Euroopa Liidule ja eurole ning kursisolekut valitsuse Euroopa Liidu suunalise tegevusega.

Faktum ja Ariko viis küsitluse läbi 9.-30. novembrini. Telefoni teel küsitleti viitsadat 15-74 aasta vanust elanikku.

Täies mahus  uuringuga saab tutvuda Riigikantselei kodulehel: http://valitsus.ee/et/riigikantselei/organisatsioon/uuringud.