Töö avalikus teenistuses eeldab kõrgeid väärtushinnanguid

30.12.2009 | 09:29

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei tellimusel on valminud uuring „Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses“. Uuringu eesmärgiks on avalike teenistujate väärtushoiakute selgitamine ning igapäevatööga seonduvate peamiste eetiliste konfliktide ja probleemide kaardistamine.

Sama uuring viidi esmakordselt läbi 2005. aasta lõpus ning korrati selle aasta novembris.

Nelja aasta taguse perioodiga võrreldes teadvustavad ametnikud avaliku teenistuse eetikat varasemast enam. Samuti on tugevnenud veendumus, et töö avalikus teenistuses eeldab ametnikelt kõrgeid ja erilisi väärtushinnanguid ja hoiakuid. Eriti kõrgelt väärtustavad ametnikukutsumusega seotud tegureid (nt töötamine üldiseks hüvanguks) tippjuhid ja kõrgemad ametnikud.

Võrreldes 2005. aastaga on ametnike hinnang nii oma asutuse kui ka avaliku teenistuse eetilisusele tervikuna mõnevõrra paranenud. Ametnike arvates on eetilisema avaliku teenistuse kujundamisel tähtsal kohal ühelt poolt poliitiline kultuur ning teisalt juhtide eeskuju ja hoiakud.

Ametnike hulgas on kasvanud avaliku sektori eelistamine tööandjana, sest töökohta avalikus sektoris peetakse turvalisemaks ja keskkonnamuutuste eest rohkem kaitstuks. Samas on ametnike hinnangul vajalik kujundada selgemad ja läbipaistvamad põhimõtted ametnike värbamiseks, edutamiseks ja tasustamiseks. Erasektoris töötamisel peetakse peamiseks motivatsioonifaktoriks kõrgemat töötasu.

Uuringu viis läbi AS Emor. Uuringule vastas 1032 ametnikku.

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda www.avalikteenistus.ee/uuringud.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5601
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee