Tüüpiline ametnik on kõrgelt haritud naine

20.06.2006 | 11:25

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
20. juuni 2006

Eesti ametnike seas suureneb aasta-aastalt naiste osakaal, selgub uues avaliku teenistuse aastaraamatus avaldatud statistikaülevaatest. 62 protsenti Eesti ametnikest on naised.

1997. aastal oli mehi avalikus teenistuses pisut üle poole. 1999. aastal oli naiste ja meeste osakaal võrdne ning tänaseks on mehi ametnike seas vaid veidi üle kolmandiku.

Kõrgharidusega ametnike osakaal on viimase üheksa aastaga märkimisväärselt kasvanud – 35 protsendilt 54 protsendini. Kümnest kõrgemast ametnikust üheksa on kõrgharidusega. Ka kohalikes omavalitsustes on kõrgharidusega ametnike osakaal kasvutrendiga, kõrgharidusega ametnikke on neis isegi suhteliselt rohkem kui riigiasutustes – 60 protsenti.

Eestis on 23 644 riigi- ja umbes 4 500 kohaliku omavalitsuse ametnikku. Kümne aastaga ei ole ametnikkond oluliselt suurenenud ega vähenenud, vaatamata sellele, et Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega liitumine on kaasa toonud uusi ülesandeid.

Suurimateks ametiasutusteks on Politseiamet ning Maksu- ja Tolliamet, kus eelmise aasta 31. detsembril oli teenistuses vastavalt 4562 ja 2208 ametnikku. Kõige väiksem riigiasutus on kümne ametnikuga Energiaturu Inspektsioon. Valdu ja linnu oli 2005. aasta lõpus 227, kohalike valimiste eelse ajaga võrreldes 14 võrra vähem. Üle tuhande ametniku töötab Tallinna linnavalitsuses, väikestes valdades on ametnikke vaid kaks-kolm.

Uues avaliku teenistuse aastaraamatus on lisaks statistikale artiklid Eesti avaliku teenistuse ja halduse arengust ning e-valitsemisest. Riigikantselei annab avaliku teenistuse aastaraamatu välja seitsmendat korda, pakkudes ülevaadet Eesti avaliku teenistuse hetkeseisust, aasta tähtsündmustest ning olulisematest arengutest. Uut aastaraamatut esitletakse täna kell 13.00 Stenbocki majas.

Kõiki avaliku teenistuse aastaraamatuid saab lugeda internetis aadressil http://www.riigikantselei.ee/?id=2589 

Lisainformatsioon:
Airi Alakivi
Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna juhataja
tel. 693 5453
airi.alakivi@riigikantselei.ee

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609