Ühendministeeriumisse luuakse innovatsiooniüksus

09.04.2018 | 09:36

Uudis
    • Jaga

Ühendministeeriumisse moodustatav üksus hakkab avalikke teenuseid kliendikesksemaks muutma.

„Halvasti toimivate avalike teenustega on ilmselt paljudel inimestel negatiivseid kogemusi, olgu selleks pikad järjekorrad mõne ametkonna teenuskeskuses, vajadustele mittevastav ühistranspordi sõiduplaan või oma murega mitme ametkonna vahel jooksmine,“ rääkis riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago.

„Töötavate lahenduste leidmine nõuab kogemust ja head metoodilist teadmist teenusedisaini meetoditest. Loodava innovatsiooniüksuse eesmärk on ravida halvasti toimivaid avalike teenuseid ja pakkuda ministeeriumidele asjakohast tuge ja ekspertiisi,“ lisas ta.

Üksus käivitatakse kolmeaastase pilootprojektina ning selle esimesed ülesanded on seotud intelligentse transpordi tuleviku, vähipatsiendi raviteekonna kujundamise ja õigusloomeprotsessi tõhustamine. „Kui üksus katseperioodi käigus ennast ei õigusta, tuleb leida paremaid alternatiive avalikus sektoris innovatsioonikultuuri juurutamiseks,“ sõnas Kattago.

Kolmeliikmelise meeskonna leidmiseks käivitatavasse kompetentsikeskusesse kuulutas riigikantselei välja avaliku konkursi.

Innovatsiooniüksuse töös osalevad riigikantselei, siseministeerium ning kõik ühendministeeriumi hoones paiknevad ministeeriumid – rahandusministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, sotsiaalministeerium, justiitsministeerium ning haridus- ja teadusministeerium. Liituma on oodatud kõik ministeeriumid.

Innovatsiooniüksus luuakse riigikantselei juures tegutsenud avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma ettepanekul. Rakkerühma tööst selgus, et paremate avalike teenuste pakkumiseks peaks ametnikkond kasutama rohkem uuendusmeelseid ja tõenduspõhiseid meetodeid ning kaasaegseid võimalusi.

Taolisi üksusi on metoodilise toe ja innovatsioonikultuuri ergutamiseks ning koordineerimiseks loodud mitmetes riikides.

Lisainfo: Henry Kattago, riigikantselei strateegiadirektor, 693 5629, henry.kattago@riigikantselei.ee