Üle 20 aasta on kriisivaldkonna arendamine riigikantseleis tagasi

28.09.2021 | 06:45

27. septembril kogunes riigikantseleis esimest korda Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni riigikaitse ja kriisireguleerimise alakomisjon, mille tööd juhib riigisekretär Taimar Peterkop.
    • Jaga

Riigisekretär Taimar Peterkopi sõnul liikus selle aasta 1. juulist kriisijuhtimine taas kord riigikantselei kätte, eelnevalt koordineeris riigisekretär kriisijuhtimist aastatel 1995 kuni 2000. „Kriisireguleerimine ja riigi julgeolek on valdkonnad, mida on otstarbekas korraldada keskselt. Riigikantselei on aastaid koordineerinud julgeolekuküsimusi, laia riigikaitset ja strateegilist planeerimist, tsiviilkriisideks valmistumise lisandumine on seega loogiline jätk,“ lausus Peterkop.

Riigisekretäri sõnul peab kriisideks valmistumise ja nende juhtimise riigikantseleisse toomine kasvatama kriisideks valmisoleku kultuuri. „Pean oluliseks, et inimesed, kes tegelevad sõjalisteks ja tsiviilkriisideks valmistumisega tegutsevad ühes õigusruumis, mõistaksid üksteist paremini. Käesoleva aasta suveni oli justkui kaks eraldi maailma: tsiviilkriisideks ja julgeolekukriisideks valmistumise maailm. Nende kahe riigikantseleisse koondumisega viime otseselt edasi laia riigikaitset,“ lisas Taimar Peterkop.

Esimesel riigikaitse ja kriisireguleerimise alakomisjoni istungil said komisjoni liikmed ülevaate valmisoleku seaduse koostamise hetkeseisust, ulatusliku evakuatsiooni korraldusest ja selle õiguskeskkonnast ning Vabariigi Valitsuse 26. augustil toimunud riigikaitse õppusest.

Riigikogu võttis 2. juunil vastu hädaolukorra seaduse muudatused, millega viidi 1. juulist 2021 kriisireguleerimise koordineerimisega seotud ülesanded riigikantseleisse. Sellega muutus ka senise kriisikomisjoni töökorraldus ning tööd alustas riigikaitse ja kriisireguleerimise alakomisjon, mille liikmeteks on ministeeriumite kantslerid ning Häirekeskuse, Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe, Kaitseliidu, Keskkonnaameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Põllumajandus- ja Toiduameti, Päästeameti, Riigi Infosüsteemi Ameti ja Terviseameti juhid. Alakomisjoni tööd juhib esimees, kelleks on riigisekretär.

Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni riigikaitse ja kriisireguleerimise alakomisjoni eelkäijaks olnud Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon moodustati peaministri korraldusel 1993. aastal. Aastatel 1993 ja 1994 juhtis kriisikomisjoni tööd peaministri nõunik ning aastatel 1995 - 2000 riigisekretär. 2001. aastast alates on kriisikomisjoni tööd juhtinud siseminister, tehes seda 20 aastat, kuni käesoleva aasta suveni, mil kriisivaldkonna arendamine sai taas riigikantselei ülesandeks.

Diana Lorents

Kommunikatsiooninõunik