Uuring: ametnikud soosivad kaasamist

27.03.2006 | 07:30

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
27. märts 2006

Humanitaarinstituudi uuringu kohaselt usuvad kümnest Eesti ametnikust üheksa, et poliitikate kujundamisel aitab kõigi asjast huvitatud osapooltega konsulteerimine jõuda parima laheduseni.

“Vähemalt teadvustatud hoiakute tasandil tundub ametnikkonnal olevat valmidus huvigruppe kaasata,” märgitakse Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituudi uuringuraportis. “Ainult kaheksa protsenti ankeetküsitlusele vastajatest oli “pigem” või “täiesti nõus” väitega, et paljude osapoolte kaasamine otsustusprotsessi tekitab segadust ja halvendab otsuste kvaliteeti.”

Sellele vaatamata puudus 56 protsendil vastanud ametnikest koostöökogemus kodanikeühendustega ning ainult 16 protsendi jaoks see oli tavapärane ja pidev. Maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste töötajatel oli pidevat koostööd teistest rohkem – vastavalt 31 ja 24 protsendil

Riigikantselei tellitud ankeetküsitlusele vastas 960 ametnikku nelja nädala jooksul detsembrist 2005 jaanuarini 2006.

Uuringu leiate avaliku teenistuse veebilehelt http://www.riigikantselei.ee/avalikteenistus

Lisainformatsioon:
Aive Pevkur, Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna nõunik
tel 693 5459
aive.pevkur@riigikantselei.ee

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee