Uuring: eurole üleminek 2007. aastal kiirendab majanduse arengut

21.06.2005 | 16:47

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
21. juuni 2005

Eesti Konjunktuuriinstituudi värske uuringu kohaselt soodustab 2007. aastaks kavandatud eurole üleminek Eesti majanduse arengut, kiirendades majanduskasvu ja ekspordi arengut ning suurendades välisinvesteeringute sissevoolu.

Uuringu järelduste kohaselt ei too eurole üleminek kaasa arvestatavat inflatsiooni kiirenemist. Tõenäoline on inflatsiooni ajutine kiirenemine 0,2 kuni 0,3 protsendipunkti.

Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalituse poolt tellitud uuring sisaldab ka ülevaadet Eesti majandusanalüütikute ootustest 2005. aastal ja prognoosi perioodi 2006-2010 kohta. Sellest nähtub, et käesolev aasta tuleb Eesti majandusele edukas. Kolmteist küsitletud majandusanalüütikut ootavad 6,2%-list majanduskasvu, tööpuuduse alanemist 8,9%-ni ja 3,2%-list tarbijahindade kallinemist.

Analüütikud ennustavad, et perioodil 2006 – 2010 jätkub Eesti suhteliselt kiire areng ja Eesti läheneb oluliselt Euroopa Liidu keskmistele majandusnäitajatele.

Riigikantselei tellib juhtivate majandusanalüütikute küsitlust viiendat aastat, mis võimaldab võrrelda Eesti arenguväljavaadete muutumist seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu. Ekspertide prognooside võrdlusest selgub, et need on valdava osa näitajate osas muutunud optimistlikumaks.

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda aadressil http://www.valitsus.ee/redirect/528

Lisainformatsioon:
Leev Kuum, Eesti Konjunktuuriinstituudi juhtivteadur, tel 6 678 398
Villu Känd, Riigikantselei EL teabetalituse juhataja, tel 693 5729