Uuring näitab Eesti ametnike Euroopa Liidu alast koolitusvajadust

05.05.2008 | 08:50

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
5. mai 2008

Ametnikud vajavad enim täiendkoolitust Eesti Euroopa Liidu poliitika ning otsuste tegemises osalemise valdkondades, selgus Tartu Ülikooli Euroopa Kolled¸i korraldatud uuringust.

Viimase aasta jooksul on uuringu kohaselt Euroopa Liidu alastel koolitustel osalenud 43 protsenti Eesti ametnikest. Koolitustel osalenud ametnikest oli koolitusega rahul keskmiselt kaks kolmandikku, diplomaatide hulgas näitas uuring aga ligi sajaprotsendilist rahulolu. Koolitusvormidest eelistas ligi 60 protsenti vastanuist loengut või loengutesarja ning 42 protsenti kohtumisi praktikutega.

Uuringu aruande kohaselt ei näe Eesti ametnikud probleemi mitte Euroopa Liidu alaste teadmiste või oskuste puudumises vaid pigem eestlastele iseloomulikus introvertsuses ning väheses esinemisjulguses.

Uuring on osa Eesti riigi valmistumisest Euroopa Liidu eesistumiseks 2018. aastal. Uuringu eesmärk oli selgitada Euroopa Liitu puudutavate otsuste tegemises osalevate Eesti ametnike Euroopa Liidu alase koolituse valdkondade ja meetodite vajadus järgmisel viiel aastal. Uuringu tulemusi kasutatakse koolitus- ja arenguvõimaluste kavandamisel.

Riigikantselei tellitud uuringus osales detsembrist 2007 märtsini 2008 kokku 215 ametnikku. Uuringut toetas Euroopa Liit.

Uuringu aruannet saab lugeda avaliku teenistuse veebilehel www.avalikteenistus.ee

Lisainfo:
Helena Kivinuk
Riigikantselei avaliku teenistuse osakond
helena.kivinuk@riigikantselei.ee
tel. 693 5466