Uuring: omavalitsuste ametnikud väärtustavad koolitust

18.04.2006 | 10:38

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
18. aprill 2006

Üle 90 protsendi kohalike omavalitsuste ametnikest peab oluliseks koolitustel osalemist, selgus konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia OÜ korraldatud uuringust.

Kõige vajalikum koolitusvaldkond on omavalitsuste ametnike hinnangul õigusaktide tõlgendamine. Lisaks soovitakse koolitust motiveerimise, stressi maandamise ning suhtlemis- ja koostööoskuste arendamiseks.

Üle 70 protsendi omavalitsusametnikest osaleb aeg-ajalt ühe- või kahepäevastel koolitustel ning neljandik pikematel koolitustel.

72 protsenti küsitletud ametnikest kavatseb viie aasta pärast jätkuvalt töötada samas omavalitsusorganisatsioonis. Ametnikud kasutavad seega koolitustel saadud teadmisi ja oskusi oma kohaliku omavalitsuse hüvanguks.

Eestis on 227 kohaliku omavalitsuse üksust, milles kokku töötab ligi 5000 ametnikku. Omavalitsused erinevad nii rahvaarvu kui ka haldusaparaadi suuruse poolest – üle tuhande ametnikuga Tallinna Linnavalitsusest kuni väikeste vallavalitsusteni, kus töötab kuni viis ametnikku.

Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja kohaliku omavalitsuse ametnike koolitusvajadused erinevates valdkondades lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse ja omavalitsussüsteemi arengutest ning määratleda ametnike koolitustel osalemist mõjutavad tegurid. Riigikantselei tellitud uuringus osales novembrist 2005 märtsini 2006 kokku 441 omavalitsusametnikku. Uuringut toetas Euroopa Liit.

Uuringu aruannet saab lugeda avaliku teenistuse veebilehel www.riigikantselei.ee/avalikteenistus

Lisainformatsioon:
Annika Anton
Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna koolitustalituse juhataja
tel. 693 5465
annika.anton@riigikantselei.ee

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee