Väärtpaberiinspektsiooni peadirektoriks esitati Kristjan-Erik Suurväli

13.12.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 13. detsembril 2000. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Kristjan-Erik Suurvälja vastavaks Väärtpaberiinspektsioon peadirektori ametikohale esitatud nõuetele ning esitas ta rahandusministrile ametisse nimetamiseks.

Kristjan-Erik Suurväli (s. 1974) on lõpetanud 1996. aastal Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Kõrgkooli Lex õigusteaduse erialal ning kaitsnud käesoleval aastal õigusteaduste magistri kraadi (LL.M) Maastrichti ülikoolis. Kristjan-Erik Suurväli töötas aastatel 1993 – 1996 Tallinna Koolidevahelises Õppekeskuses majandusõpetajana ning 1995 – 1996 Saue Vallavalituses juristina. Alates 1996. aastast töötab Kristjan-Erik Suurväli Eesti Panga Pangainspektsioonis juristina.

Kristjan-Erik Suurväli on end erialastel täiendanud mitmetel kursustel kodu- ja välismaal.

Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest.Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Vaata lisaks: Väärtpaberiinspektsioon: http://www.vpi.ee/index.htm  

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832