Vabaühendused saavad Eesti eesistumise ajal ürituste korraldamiseks toetusi

07.09.2016 | 07:52

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei kutsub koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga vabaühendusi taotlema toetust ürituste korraldamiseks 2017. aasta teises pooles, kui Eesti on esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja.

„Soovime, et vabaühendused elavdaksid arutelusid Euroopa Liidu (EL) väärtustest ning julgustaksid Eesti inimesi rohkem kaasa rääkima otsustes, mis mõjutavad nende elujärge,“ selgitas Eesti EL eesistumise nõunik Saskia Laasik.

Oodatud on projektid, mis kaasavad partnereid välisriikidest. Projektid peavad haakuma Eestile oluliste teemadega EL-is: ühtne digitaalne turg, energialiit ja idapartnerite tugevam sidumine Euroopaga. Eestile on tähtis, et Euroopa majandus elavneks, inimesed tunneksid ennast turvaliselt ning EL-i roll maailmas tugevneks. 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldab vabaühendustele oktoobris toetuse taotlemise infopäevad. Suurim võimalik toetussumma ühele projektile on 18 000 eurot.    

Taotlusvormid ning täiendav teave konkursist ja infopäevadest asuvad aadressil www.kysk.ee/taotlusvoorud/el2017.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. detsember 2016 kell 15.

Lisainfo: 
Triin Oppi
, EL eesistumise meedianõunik
, 502 5120
, triin.oppi@riigikantselei.ee
, www.eesistumine.ee
Marten Lauri
, Kodanikuühiskonna Sihtkapital
, 5907 4104
, marten@kysk.ee
, www.kysk.ee