Valitsus kiitis heaks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste täiendatud tegevuskava

05.03.2015 | 10:30

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks riigisekretäri esitatud täiendatud ,,Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste tegevuskava".

Põhilised täiendused puudutavad personaliarendust ja neid on põhjalikumalt selgitatud personalistrateegias. Täiendatud personalistrateegias on täpsustatud salve ehk töörühma juhtide ja asejuhtide määramise põhimõtteid ning ajakava.

Loodud on ka ministeeriumide esindajatest koosnev koolitusjuhtide töörühm, kes töötas välja eesistumist ettevalmistavas komisjonis heaks kiidetud eesistumise koolituskava.

Samuti on tegevuskavas täiendatud kohtumiste korraldamisega seotud protokollitegevusi, mille väljaselgitamisega tegeles eesistumise protokolliküsimuste töörühm. Töö tulemusel kiideti heaks kolm kohtumiste formaadile vastavat standardit: kõrgetasemeliste rahvusvaheliste tippkohtumiste standard, ministrite mitteametlike kohtumiste standard ning ekspertide mitteametlike kohtumiste standard. Nende põhjal on uuendatud tegevuskava logistikavaldkonna tegevusi.

Kommunikatsiooni ja Eesti tutvustamise valdkonnas on loodud eesistumise välisprogrammi ning Eesti kuvandi töörühm, kelle ülesandeks on välja selgitada Eesti eesistumise tutvustamise võimalused välisprogrammi sihtriikides ning üldisem riigi tutvustamine eesistumise kaudu.

Tegevuskava esimene versioon kiideti valitsuse otsusega heaks 30. jaanuaril 2014. aastal. Täiendatud tegevuskava valmistas ette riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat koostöös välisministeeriumi, sealhulgas Eesti alalise esindusega Euroopa Liidu juures, siseministeeriumi ja rahandusministeeriumiga. Tegevuskava erinevaid osi arutati Euroopa Liidu koordinatsioonikogus. Eesistumist ettevalmistav valitsuskomisjon kiitis täiendatud tegevuskava heaks ja otsustas esitada valitsusele 20. veebruaril 2015.

Järgmised versioonid Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste tegevuskavast ja personalistrateegiast on kavas esitada uue valitsuse suuniste ja juhiste alusel hiljemalt 2016. aasta alguses.