Valitsus kinnitas töörühmade juhid Eesti eesistumiseks

07.07.2016 | 13:04

Uudis
    • Jaga

Valitsus kinnitas  Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal töörühmade juhtimise eest vastutavad inimesed. Ametisse kinnitati 233 töörühma juhti ja asejuhti.

„Eesistumise teevad ära inimesed,“ sõnas eesistumise ettevalmistusi juhtiv Piret Lilleväli. „Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks ettevalmistumise kõige olulisem komponent on kompetentsete inimeste leidmine ja ettevalmistamine – tänase otsusega oleme paika saanud suurema osa töörühmade juhte, ning see on oluline samm meie valmisolekus,“ lisas ta.

Eesti kui eesistuja võtmeülesandeks on Euroopa Liidu Nõukogus liikmesriikide esindajatest koosnevate töörühmade juhtimine. Eesistujal tuleb tavapäraselt arvestada kuue kuu vältel ligi 200 töörühma juhtimisega, kus töötatakse välja liikmesriikide ühiseid seisukohti erinevates sisulistes küsimustes.

Täna kinnitatud meeskonnale tuleb veel lisa – aasta teises pooles kinnitatakse veel 43 inimest konkreetsete töörühmade juurde, sh 16 töörühma juhti.

„Valmistume eesistumise ülesandeks põhjalikult, kuid peame samas ka säilitama paindlikkuse – eesistuja peab kohanema nende teemade ja rõhuasetustega, mis on laiemalt EL liikmesriikide jaoks aktuaalsed. Eesistumise lähenedes võib toimuda töörühma juhtide ja asejuhtide nimekirjas täiendusi või muudatusi. Kõik need kinnitab sel juhul uuesti Vabariigi Valitsus,“ tõi Lilleväli välja.

Lisaks töörühmade juhtimisele mängivad sisulise töö koordineerimisel ministeeriumides olulist rolli ka teemajuhid, kes vastutavad eesistumise valdkondliku sisuprogrammi kokkupaneku, selle üldise elluviimise, teavitamise ja tulemuste saavutamise eest. Kokku saab neid olema 42, täna kinnitas valitsus ametisse ka 40 teemajuhti.

„Eesistujana seisame kõikide liikmesriikide ühishuvide eest. See on meie inimeste jaoks uus vastutuse tasand, ning selleks peame neid tehniliselt ja sisuliselt ette valmistama,“ sõnas Lilleväli.

Eesistumise meeskonna arendus- ja koolitustegevusega alustati 2016. aasta alguses ning need kestavad kuni 2017. aasta teise pooleni. Kokku saab olema eesistumisega otseselt seotud ligi 1300 inimest, kellest suurem osa on juba tänased olemasolevad riigiteenistujad. Eesti EL Nõukogu eesistumiseks valmistumist koordineerib riigikantselei.

Lisainfo: Tiina Urm, EL eesistumise kommunikatsioonijuht, 5696 9306, tiina.urm@riigikantselei.eewww.eesistumine2018.ee