Valitsus kutsub arutama Eesti majanduskasvu kava

27.09.2005 | 09:04

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
27. september 2005

Valitsus kutsub üles avaldama otsedemokraatia portaalis TOM oma arvamust Eesti majanduskavale, mille eelnõu kiitis valitsus heaks 22. septembri kabinetinõupidamisel.

Kommentaarid ja ettepanekud tegevuskava kohta on oodatud 6. oktoobrini internetis aadressil www.eesti.ee/tom rubriigis "Päevakohane arutelu".

Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava eesmärk on aidata kaasa kestva majanduskasvu saavutamisele ning arvukamate ja paremate töökohtade loomisele aastatel 2005-2007. Eelnõu koostas ministeeriumide ja vabaühenduste esindajatest koosnev 31-liikmeline töörühm.

Tegevuskava toetab Euroopa Liidu Lissaboni strateegia nime all tuntud plaani areneda aastaks 2010 maailma kõige dünaamilisemaks ja konkurentsivõimelisemaks majanduspiirkonnaks, suurendades samal ajal sotsiaalset sidusust ja tagades arengu keskkonda kahjustamata.

Euroopa Liidu valitsusjuhtide kokkuleppe kohaselt koostavad neid eesmärke toetava tegevuskava kõik liidu liikmesriigid ning esitavad need Euroopa Komisjonile käesoleva aasta 15. oktoobril. Tegevuskava hinnatakse ja täiendatakse igal aastal.

Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava eelnõu ning lisateave asub aadressil www.riigikantselei.ee/majanduskasv

Lisainformatsioon:

Keit Kasemets
Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi juhataja
tel. 693 5200
keit.kasemets@riigikantselei.ee
www.riigikantselei.ee/majanduskasv

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee