Valitsus muutis riigikantselei põhimäärust

12.09.2019 | 10:29

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ettepaneku muuta rahandusministeeriumi ja riigikantselei põhimäärusi, millega riigi strateegilise planeerimise raamistiku kujundamise põhivastutus liigub rahandusministeeriumist riigikantseleisse. Muudatus annab peaministrile senisest rohkem võimalusi arengukavade kaudu riigi strateegilist planeerimist juhtida.

Riigisekretär Taimar Peterkop ütles, et muudatus võimaldab peaministril riiki juhtida strateegilisel tasemel terviklikult. „Samuti tugevneb riigi strateegilise planeerimise korraldamine ja koordineerimine ametkonna tasemel,“ lisas ta.

Praegu korraldab ja koordineerib nii riigi finantsjuhtimist kui ka strateegilist planeerimist rahandusministeeriumi riigieelarve osakond. Riigikantselei ülesanne aga on olnud valitsuse töö planeerimine, sealhulgas valitsuse tegevusprogrammi, riigi konkurentsivõime tõstmise ning säästva ja jätkusuutliku arengu strateegiliste arengukavade koostamine ja elluviimine. Sinna juurde kuulub peaministri ja riigisekretäri nõustamine strateegilise planeerimisega seotud küsimustes.

Muudatuse jõustumisel kuulub valitsuse töö toetamise juurde ka põhivastutus riigi strateegilise planeerimise korraldamisel ja koordineerimisel.  Riigikantselei saab õiguse kujundada Eesti pikaajalist arengut toetav strateegiline raamistik.

Rahandusministeeriumi rolli riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamisel see muudatus ei puuduta.