Valitsuse arendusnõunikuna asub tööle Raul Malmstein.

09.10.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
9. oktoober 2003

Peaministri ettepanekul valitsuse arendusnõuniku kohusetäitjana tööle asuva Raul Malmsteini ülesanneteks on peaministri ja vabariigi valitsuse liikmete nõustamine  arendustegevuse ja innovatsiooni küsimustes.

Malmsteini tööülesannete hulka kuulub ka riigi konkurentsivõime edendamiseks loodud ministrite komisjoni teenindamine ning ministeeriumitevahelise koostöö koordineerimine ideekavandi Eesti edu 2014 arendamisel ja elluviimisel.

Raul Malmstein asub valitsuse arendusnõuniku kohusetäitjana tööle alates 13.10.2003.

Raul Malmstein on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusinseneri erialal 19984.aastal. Aastatel 1990-1994 omandas ta New York City University Graduate Schoolis filosoofiamagistri kraadi sotsioloogias.

Enne Riigikantseleisse tööle asumist oli Raul Malmstein alates 2000 aasta maist EV Majandusministeeriumi majandusarengu asekantsler. Tema juhtimisel on ministeeriumis välja arendatud majandusarenguga tegelevad struktuurid. Raul Malmsteini eestvedamisel on toimunud ettevõtluse tugisüsteemide väljaarendamine (sihtasutused EAS ja KredEx). Varem on Raul Malmstein olnud Hansa Asset Management juhataja.
Raul Malmstein on abielus ja kolme lapse isa.

Kuni uue Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsleri ametisse nimetamiseni täidab tema tööülesandeid Maria Värton, majandusarengu osakonna juhataja.


Lugupidavalt,
Tex Vertmann
Valitsuse infonõunik
693 5714
052 67070